Screener QPE


De screener is een kort interview om te inventariseren of de deelnemer psychotische ervaringen heeft. Afhankelijk van het aantal klachten duurt de afname 2 tot 15 minuten.

SCREENER

Interview

Het volledige QPE interview bestaat uit maximaal 50 items, die de aanwezigheid, ernst en kenmerken van hallucinaties, illusies, wanen en waanachtige denkbeelden inventariseert. Het interview duurt ongeveer 30 minuten.

INTERVIEW